SMART MAKER

Denne uken skal Hell Robotics, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE), bidra med robotbygging under SMART-MAKER for 6. trinn på Ranheim skole. Her skal elevene få inspirasjon til hvordan en kan bruke teknologi for å løse FNs bærekraftmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi gleder oss!